dedikcə

dedikcə
sif. və zərf Olduqca, xeyli çox, son dərəcə (çox zaman sifətin dərəcəsini gücləndirir). Dedikcə gözəl mənzərə. Dedikcə yaxşıdır. Dedikcə ağıllı adamdır. Dedikcə maraqlı kitabdır. – Bir də qapı açıldı və içəriyə ortaboylu, sarışın, dedikcə zərif bir xanım girdi. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • şitəmməy — (Cəlilabad) 1. sataşmaq 2. əsəbiləşdirmək. – Mən dedikcən, bı şitəndi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • davakar — sif. <ər. dəva və fars. . . . kar> Hər şeydən ötrü dava edən, dava axtaran, dava salan. Davakar adam. – <Qəmər:> Nə yaman davakar olmuşsunuz, Yusif? S. Rəh.. <Fərəc bəy> . . çox kobud, olduqca söyüşcül, dedikcə davakar imiş. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəlhagəl — 1. is. Ardı arası kəsilməyən bol gəlir. Elə gəlhagəlin belə də gethagedi olar. (Ata. sözü). Bir il, dava düşən ili tacirlərin gəlhagəli idi. M. C.. Dedikcə yorulmadı öz ata anasından; Vaxtilə gördükləri dövlətdən, gəlhagəldən. S. Rüst.. // Məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • icab — <ər.>: icab etmək kit. – lazım olmaq, lazım gəlmək: vacib, labüd, zəruri olmaq. Həqiqi inqilab nə qədər ki, dedikcə, böyük bir əmrdir, bu böyük əmri yerinə yetirmək üçün də . . amal və əfkarı uca olan adamların meydana çıxması icab edər. Ü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sızıltı — is. 1. Xəfif və incə ağrı; göynərti, sızı, sızıldama. Dişin sızıltısı. Barmaqlarımın sızıltısından yata bilməmişəm. – Yazıq muzdur bir tərəfdən qolunun sızıltısı, bir tərəfdən də ürəyinin ağrısı ilə özünü evə yetirdi. S. M. Q.. <Qazan xan>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • söyüşcül — sif. və is. Söyüş söyməyə adət etmiş, çox söyüş söyən (adam). Söyüşçü adam. – Fərəc bəy . . böyük şəhərlər gəzməsinə, məktəblərdə oxumasına baxmayaraq, çox kobud, olduqca söyüşcül, dedikcə davakar imiş. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • söyüşçü — sif. və is. Söyüş söyməyə adət etmiş, çox söyüş söyən (adam). Söyüşçü adam. – Fərəc bəy . . böyük şəhərlər gəzməsinə, məktəblərdə oxumasına baxmayaraq, çox kobud, olduqca söyüşcül, dedikcə davakar imiş. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təşkil — is. <ər.> 1. Düzəldilmə, təsis olunma, əsası qoyulma; düzəltmə, təsis etmə, əsasını qoyma. Yeni nazirliyin təşkili. Təşkil etmək – 1) düzəltmək, təsis etmək, əsasını qoymaq, yaratmaq. İdman cəmiyyəti təşkil etmək. Yeni şöbə təşkil etmək; 2) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüngüllük — is. 1. «Yüngül»dən mücər. (ağırlıq ziddi). Havanın yüngüllüyü. Paltarın yüngüllüyü. Xasiyyətin yüngüllüyü. Vəzifənin yüngüllüyü. 2. məc. Yüngül hərəkət, qeyri ciddilik. Yüngüllük etmək – qeyri ciddi hərəkət etmək. 3. məc. Arxayınlıq, rahatlıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”